Våra rovdjur berikar naturen

2006-05-19 |

Kommentar till Boo Å Wahlén, Norra Hallands tidning 2006-04-28

Jägarförbundet Halland anser att varg inte ska ingå i den halländska faunan enligt en artikel i en
bilaga till tidningen den 28 april. Jag tycker detta är ett något märkligt uttalande och undrar hur Jägareförbundet har tänkt sig egentligen och ifrågasätter om ni verkligen har stöd för detta hos
alla de landsbygdsboende som ni påstår er ha i ryggen? Att Jägareförbundet Halland sällar sig till
de extrema falanger som har en uttalad nolltolerans för varg är sorgligt.

Vi är många i Sverige som ser vargen som ett självklart inslag i naturen. Mer än 85 % av svenska folket stöder riksdagens mål för lo, järv, björn och varg visar den undersökning som genomförts av FjällMistra och publicerades i januari 2005. Wahlén gör sig till tolk för ”landsbygdsboende” och ropar högt om de problem som finns i områden där människors och rovdjurs vägar korsas. Men faktum är att även i ett rovdjurslän som Dalarna så finns det en tydlig majoritet för rovdjurens fortsatta existens och dagens rovdjurspolitik.

Wahlén anger att en av anledningarna till att vi inte ska ha varg är de konflikter med tamdjur som uppstår i områden med varg och talar om ”historiens insikt om vargens inverkan på våra husdjur”. Vad menar du egentligen? Visst händer det att vargen tar tamboskap men faktum är att lösspringande hundar är ett mycket större problem för djurhållare än alla våra stora rovdjur tillsammans.

Du antyder även att ett av de stora problemen med varg är de angrepp som drabbar hundar. Visst är det så att jakthundar lever farligt men inte på grund av vargen, varje år dör jakthundar i trafik eller skjuts av husse eller annan jägare i betydligt större utsträckning än vad våra vargar orsakar. Undersökningar som gjorts på Grimsö viltskadecenter under perioden 1997-2003 visade att det i område med vargflock gick 5 000 jaktdagar per angrepp – vilket måste anses vara en relativt liten risk. Årligen dör ett 10-tal jakthundar vid vargangrepp och över 1000 hundar dör varje år i trafiken – är det verkligen vargen som är problemet?

Vargen tillhör den svenska naturen och har sin roll att fylla i ekosystemet. Människan är bra på mycket men att styra naturen helt enligt våra villkor, som Wahlén förordar, är inte något som är hållbart i längden. Rovdjuren behövs för den ekologiska balansen i naturen. Det finns t ex studier från Yellowstone nationalpark som visar hur andra arter gynnats när man återinplanterade varg. Hjortdjuren hat ändrat sitt beteende för att undvika vargen vilket fått till följd att buskar och sly kunnat återerövra platser där de förut betats hårt. Detta har i sin tur gynnat bävrar och sångfåglar som kunnat öka i antal. Slutsatsen man kan dra av detta är att vargen är en nyckelart och att vi människor inte klarar av att fylla vargens roll som topppredator i ekosystemet. Visst kan vi reglera vår viltstammar med jakt men vi människor kan aldrig fullt ut ersätta de andra rovdjuren i naturen.

Situationen för våra svenska vargar är ytterst prekär. Populationen på ca 100 individer är i skriande behov av nytt blod från invandrande djur för att bryta den genetiska utarmning som pågått sedan dagens vargstam grundades på 1980-talet av tre (!) individer. Som läget är för den svenska vargstammen idag är varenda individ värdefull och en ökad vargstam är en förutsättning för artens överlevnad i vårt land. Skyddsjakt på enskilda vargindivider kan därför endast tillåtas i undantagsfall och vi kan naturligtvis inte skjuta en varg bara för att den passerar Hallandsgränsen.
Med tanke på att Jägareförbundet ständigt talar om att rovdjurstrycket är för hårt i vargens kärnområde är det motsägelsefullt att inte acceptera vargetablering i Halland.

Om vargen åter kommer att etablera sig i Halland eller ej får framtiden utvisa, men om vi inte delar med oss av vårt livsutrymme till våra stora rovdjur så blir vår natur fattigare på många sätt – säkert fler än vad vi med dagens kunskaper kan förutse.

Marie-Helene Bergstrand
Regionansvarig i Halland, Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i Norra Hallands tidning den 19 maj 2006

Dokument för nedladdning

060519 Våra rovdjur berikar naturen.pdf

Gå till arkivet