Väntade höjningen till max 50 kr per meter rovdjursstängsel träder i kraft 1 augusti

2012-07-19 |

Nu är det fritt fram för länsstyrelserna att betala ut max 50 kr per meter uppsatt och godkänt rovdjursstängsel.

En förändring i Landsbygdsprogrammet som EU nu godkänt innebär en höjning av ersättningen för rovdjurstängsel från 20 till max 50 kronor per meter.
- Genom landsbygdsprogrammet kan vi ersätta bönderna för de extra kostnader det innebär att ha stängsel som inte bara håller djuren inom hänget, utan även rovdjur utanför. Förändringen innebär att länsstyrelserna nu kan börja betala ut den högre ersättningen för rovdjursstängsel, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Förändringen träder i kraft den 1 augusti i år. Men den nya ersättningsnivån har gällt under hela betessäsongen i år eftersom inga pengar betalas ut förrän efter besiktning, och därför torde de flesta ha väntat med besiktningen i avvaktan på att
Tidigare fick tamdjursägarna 20 kr per meter rovdjursstängsel i ersättning.

Gå till arkivet