Valpar i 38 skandinaviska vargrevir vintern 2012/2013

2013-06-19 |

2012 var ett rekordår för vargen i Skandinavien då 38 valpkullar såg dagens ljus.

Senast rovdjur.se i april rapporterade antalet vargrevir med valpar i Skandinavien vintern 2012/2013 var antalet uppe i 34.
När Viltskadecenter stött och blött inventeringsrapporterna har siffran justerats till 38 revir.
Tre av dessa finns helt inom Norge, fem i Sverige och Norge och 30 helt inom Sverige.

Ett revir har försvunnit från den tidigare preliminära siffran och det är Östmarksreviret i norra Värmland. I gengäld har Värmland fått tre ytterligare revir med valpar vintern 2012/2013: Haersjöreviret (delas med Norge), Kläggen och Ullerud.
Utöver dessa kunde man vid en noggrann analys av inventeringen konstatera att det fötts valpar i de två ”gamla” Dalareviren Korsån och Långsjön, belägna i östra Dalarna.
Totalt 38 valprevir i Skandinavien förrförra vintern alltså.
Dessutom har Viltskadecenter bokfört 26 revirmarkerande vargpar – 20 av dessa är helsvenska, fyra helnorska och två gränsöverskridande.
Ensamma stationära vargar fanns i sju svenska områden och i ett norskt område.
Tills vidare ska inventeringsresultatet betraktas som preliminärt. I september kommer den slutliga rapporten.

Säkra svenska valprevir vintern 2012/2013

Värmland: Medskogen, Glaskogen, Trång, Jangen, Aamäck, Rottna, Kläggen, Sandsjön, Djurskog, Skugghöjden, Acksjön, Fänstjärn, Haersjön och Ullerud

Dalarna: Göra, Fulufjäll, Fenningsån, Tandsjön, Siljansringen, Björnås, Tansen, Homna, Norn, Draggen, Korsån och Långsjön

Örebro: Kloten, Nora, Hedbyn, Loka, Villingsberg

Dalsland: Kynnefjäll, Ed/Eidsberg

Västmanland: Färna

Gävleborg: Prästskogen

Norge: Julussa, Slettås och Letjenna – alla i Hedmark som är gränsfylke till Värmland och Dalarna.

De skandinaviska vargrevrien finns i:
Norge – tre
Dalsland – två
Västmanland - ett
Gävleborg – ett
Värmland/Dalarna/Örebro län - 31

Utifrån dessa siffror har man gjort den avrundade beräkningen att det vintern 2012/2013 fanns 270 till 330 vargar i Sverige - 50 i Sverige/Norge - 30 i Norge. Vilket blir siffran 350 till 410 i Skandinavien.
Inom inventeringsperioden dödades 40 kända vargar av olika orsaker.

Kommentar: Trots att Värmland har kanske flest vargar i Skandinavien är angreppen på tamdjur mycket sällsynt. Under betessäsongen 2012 dödades endast sex (6) får av varg i länet.

Gå till arkivet