Utrotningshotade djur ska skyddas

2006-12-04 |

Väldigt många både politiker och rovdjursmotståndare menar att man måste tillåta jakt på varg för att ”öka acceptansen för rovdjurspolitiken”. Detta tror man också skulle minska tjuvjakten. Detta är ett märkligt och felaktigt resonemang. En stor majoritet av landets befolkning accepterar redan varg och andra rovdjur. Detta är fullständigt klarlagt av flera seriösa opinionsmätningar.

Den lilla del av jägarna som hänger sig åt tjuvjakt kommer aldrig att kunna övertalas till att acceptera rovdjur. Tvärtom, här måste samhället tydligt visa det inte accepterar tjuvjakt.

Jag tror att väldigt många förfasar sig över tjuvjakt på tigrar, elefanter och andra exotiska djur, men de glömmer lätt att samma sak pågår hela tiden i vårt eget, moderna och tämligen rika land. Märkta djur som försvinner och att djur som påträffats döda ofta har gamla läkta skottskador, talar för att omkring 20-30 av våra svårt hotade vargar skjuts illegalt varje år. Detta äventyrar stammens överlevnad. De personer som utför sådana handlingar kommer inte att kunna påverkas till acceptans för vare sig lo eller varg. För dessa personer måste vårt samhälle visa att detta inte är
acceptabelt, det är lika oacceptabelt som vi anser tjuvjakt vara i andra länder.

Det är tyvärr lätt att bli hemmablind och inte tillmäta våra nordiska djur något stort värde, eftersom de finns här. Vargen är dock lika skyddsvärd som alla andra för oss mer exotiska djur. Samhället kan inte heller luta sig bakåt och tycka att ”jägarna sköter nog det där bra”. Så är inte fallet, se bara på hur man skjutit ner älgstammen på många håll i landet trots att jägarna i det fallet, har ett starkt eget intresse av att den förblir stark.

Att under dessa rådande förhållanden göra aviserade lagändringarna, som gör det i praktiken omöjligt att lagföra tjuvjakt, är faktiskt ansvarslöst. Miljön är inte begränsad till Sverige! Om fabriker i Kina eller USA släpper ut föroreningar så påverkar dessa den globala miljön, även vår.

Om Sverige ändrar lagarna så att tjuvjakt i praktiken blir tillåten, så är det lika illa, eller värre, fast på ett globalt politiskt plan. Är det acceptabelt att Sverige som har så utmärkta förutsättningar att skydda naturen visar andra länder med sämre förutsättningar att vi egentligen inte bryr oss. Utrotningshotade djurarter ska skyddas, inte skjutas!

Olov Trosten
Medlem av Rovdjursföreningen

Publicerad i Hudiksvalls tidning 2006-12-04

Dokument för nedladdning

061204 Utrotningshotade djur ska skyddas.pdf

Gå till arkivet