Utred antalet lodjur

2013-11-29 |

Det florerar olika siffror på hur många lodjur som egentligen fanns i Sverige 1995, alltså vid Sveriges EU-inträde. Siffran är viktig för att antalet inte får underskridas enligt EU reglerna.

I sin rovdjursproposition anger regeringen att det fanns 700 lodjur 1995. Men trots att ArtDatabanken påpekat att siffran är en missuppfattning och att det då egentligen fanns långt fler lodjur har miljöminister Lena Ek hittills inte velat ändra siffran.

Svenska Rovdjursföreningen anser att om siffran är fel måste regeringen naturligtvis justera den. Eftersom det är så stor skillnad mellan regeringens 700 och ArtDatabankens 1700 lodjur är det enda rätta att regeringen ger ArtDatabanken och Naturvårdsverket i uppdrag att göra en grundlig utredning av lodjurssituationen i landet 1995 och ta hänsyn till de olika uppgifter som nu tycks vara på tapeten. På så vis får man fram genomarbetad och väl förankrad uppskattning av antalet lodjur.

De underlag som ArtDatabanken stöder sig på är jaktbeslut från Naturvårdsverket, en rapport från Andrén och Liberg 2004-2008 och Rovdjursutredningens betänkande från 2011, som tillsammans visar
att det fanns fler än 700 lodjur 1995. Uppgifterna kommer alltså inte från Svenska Rovdjursföreningen som Jägarförbundet hävdar i olika fora.

Gå till arkivet