Ursprunget för den skandinaviska vargstammen kartlagt igen

2020-11-11 |

Varg i hägn. Foto: Rolf Nyström

Ännu en gång har det bekräftats att de skandinaviska vargarna har sitt ursprung från vargar som vandrat in från Finland. Nu har bioinformatikern Linnea Smeds och professor Hans Ellegren, båda på Uppsala universitet, undersökt allt dna – hela genomet – från mer än 200 vargindivider.

De skandinaviska vargindividerna i undersökningen hade en tydlig genetisk signal som kommer av att de alla härstammar från en handfull invandrade finskryska vargar som sedan har korsat sig med varandra under flera generationer. Det har resulterat i kraftig inavel. Det skiljer dem från de finskryska individerna i undersökningen.

När forskarna gjorde en ny analys enbart med individer som inte var nära släkt såg de att de skandinaviska vargarna grupperar sig med de finskryska vargindividerna. Med hjälp av tre individer från den skandinaviska vargpopulationen, en hona och två obesläktade hanar, såg de tydligt att de skandinaviska individerna grupperar sig med vargar från Finland eller ryska Karelen. Forskarna argumenterar även för att det troligen var samma mönster innan vargen utrotades från Skandinavien på 1960-talet.

Undersökningen visar också att de skandinaviska vargindividerna inte bär på några spår av sentida korsningar mellan varg och hund.

Läs ett pressmeddelandet från Uppsala universitet här.
Läs forskningspublikationen Evolutionary Applications här.

Gå till arkivet