Ung vargtik felaktigt skyddsjagad - andra vargen skjuten i Skultunareviret

2012-03-26 |

Under onsdagskvällen sköts en ung tikvarg i Skultunareviret. Det skedde i samband med skyddsjakten på varg som Länsstyrelsen beslutade om i början av året. Skyddsjakten är därmed avslutad.
Länsstyrelsens preliminära bedömning är att den skjutna tiken är en fjolårsvalp.
Uppdatering, den skjutna vargtiken var revirets föräldratik, se notis ovan.

Därmed är två ungdjur dödade som inte hade något med skadorna på tamdjur i höstas att göra.
Syftet med skyddsjakten var att få bort föräldradjuren och därmed risken för framtida skador. Nu kommer vargparet att finnas kvar i reviret och de två dödade ungdjuren har dödats helt i onödan eftersom de snart hade lämnat reviret.

 

Vargen är skickad till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för DNA-analys. Länsstyrelsen väntar nu in rapporten från SVA för att säkerställa vilken av vargarna i flocken som har skjutits.
Skyddsjakten har i första hand inriktat sig på de vuxna föräldradjuren. Men skyddsjaktsbeslutet innebar att två vargar i Skultunareviret kunde skjutas. Det har nu skett och skyddsjakten är därmed avslutad.
Länsstyrelsen har själva skött jakten. Bristen på snö har dock gjort att det periodvis varit svårt att spåra och fälla djuren.
Orsaken till att Länsstyrelsen beviljade skyddsjakt är att det under en lång tid under 2011 skedde flera attacker från samma familjegrupp. Skadorna blev omfattande, fyra hundar dödades eller blev allvarligt skadade och totalt 26 får och lamm dödades eller skadades.
På grund av skadorna fick Länsstyrelsen in ansökningar om skyddsjakt på varg i Skultunareviret. Länsstyrelsen har även bekräftat att det var vargar från Skultunareviret som stått bakom attackerna. Omfattningen på vargattackerna var tillräcklig för att det skulle finnas skäl för skyddsjakt. Jakten har skett för att förhindra fler attacker och minska problemen för de som bor i området.

Gå till arkivet