UD förklarar den utökade skyddsjakten på varg

2012-03-20 |

Regeringen skriver i ett kompletterande yttrande till EU-kommissionen att antalet skyddsjakter på varg i år förväntas blir fler eftersom vargstammen ökat.
Däremot försäkrar man att det inte blir någon licensjakt.Och man betona också att arbetet med att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen fortsätter, bland annat genom kontakter med ryssarna som lovat att flytta vargar till svenska djurparker för uppfödning av valpar för utsättning i vilda lyor.
Brevet till Kommissionen är skrivet av Utrikesdepartementet.
- Regeringen är öppen för en fortsatt dialog med kommissionen om hur detta arbete kan utvecklas och förbättras framöver, skriver departementet.
Syftet med brevet är att förklara vissa nyheter i bestämmelserna som bland annat gäller skyddsjakt på varg. Därför förklarar man särskilt bestämmelserna som är förknippade med den ”utökade skyddsjakten”, särskilt avsnittet där det framgår att skyddsjakt kan tillgripas som en förebyggande åtgärd redan då man befarar en skada.
Här skriver UD att det då ska finnas en stor sannolikhet att en allvarlig skada kommer att uppstå.

Gå till arkivet