SVT rapporterar ensidigt i jaktfrågor

2007-08-21 |

Brev sänt till Claes Elfsberg, tittarombudsmannen, SVT.

Hej Claes!

Måndagen 20 augusti fick jag än en gång uppleva SVT:s tyvärr ensidiga rapportering i jaktfrågor. Inslaget i "Rapport" berörde den just inledda björnjakten, förhållandevis långt med hänsyn till allmänintresset för jakt. En björnjägare fick "tala för sin vara", helt oemotsagd.

Under många år har detta fortgått - jägare får uttala sig i rovdjursfrågor motsv, men ingen representant för alla de människor, som har ett stort intresse av djur och natur, engagerade i Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, WWF, Fältbiologerna för att nämna några och med minst lika goda kunskaper i dessa frågor.

Jakten är ett särintresse, omhuldad av 3 % av landets befolkning. I ett flertal undersökningar har en klar majoritet av svenskarna sagt sig vilja ha rovdjur, väl manifesterat i riksdagsbeslutet 2001. Jag tror mig våga uttala, att de flesta av SVT:s tittare känner obehag inför jaktinslag som igår, som går ut på att sätta en kula i oskyldigt djur.

Jag kan inte se något "tufft" i detta! Har själv suttit fyra nätter i gömsle vid finskryska gränsen och upplevt på nära håll - synnerligen fascinerande! - vargar, björnar, järv och kungsörn. Rädsla fanns ingen anledning att känna - hade någon av oss överhuvudtaget visat sig hade djuren omedelbart flytt!

Jakt är nödvändigt av olika skäl bl a eftersom människan stört balansen rovdjur - bytesdjur, vid eftersök i samband med trafikolyckor motsv, men jakt på rovdjur för att dessa betraktas som konkurrenter om köttet i skogen finner jag oacceptabelt.

Problemrovdjur bör avlivas, dvs som fått smak på tamdjurskött. Men dessa är ett fåtal: < 0,5 % av björnarna har varit inbegripna vid 94 tamdjursangrepp 1997-2005. Motsvarar i snitt tio angrepp per år med ett genomsnitt av 2500 björnar. Vissa enstaka björnar kan stå för ett oproportionerligt stort antal återkommande angrepp.

Björnjakten är inte inriktad på dessa problemdjur - ett visst antal får skjutas av enskilda jägare; skälet är jaktligt intresse!

Det stora problemet, som borde berörts i programmet igår, är de omfattande skadeskjutningar, som förekommer. Årligen skadeskjuts 10 - 15 % av den tilldelade björnkvoten i landet. Av dessa är det flera som inte återfinns. Dessa skadeskjutna björnar - förr kallade slagbjörnar - springer alltså omkring i skogarna och utgör ett hot mot andra människor! Det är just skadeskjutna björnar som skadat och till och med dödat människor under senare år. För att inte tala om djurens lidande med ibland mycket svåra skottskador.

SVT har ett publicrelationsuppdrag, innebärande att alla åsiktsriktningar skall belysas. Så är dessvärre inte fallet i s k jaktliga frågor. Varför låter inte SVT natur- och djurvänner uttala sig som en motpol till jägarna?

Vänliga hälsningar!
Kristian Bernstone
Landsbygdsbo och rovdjursdebattör

Gå till arkivet