Svenska Rovdjursföreningen överklagar licensjakten på varg 2021

2020-11-09 |

Varg i hägn. Foto: Peter W. Eriksson

Länsstyrelserna i Värmlands län, Gävleborgs län, Örebro län och Västmanlands län har nyligen beslutat om licensjakt på sammanlagt 24 vargar. Nu har Svenska Rovdjursföreningen överklagat samtliga dessa beslut till Förvaltningsrätten i Luleå, som är den domstol som numera prövar alla mål om vargjakt i första instans.

Licensjaktsbesluten är i grunden oförenliga med Sveriges åtaganden enligt art- och habitatdirektivet eftersom vargen är en strikt skyddad art enligt bilaga 4 i direktivet. Detta har blivit än mer tydligt mot bakgrund av de uttalanden som EU-domstolen gjorde i ett avgörande från 2019, det s.k. Tapiola-målet, som handlar om den finska motsvarigheten till licensjakt på varg.

Föreningen har fört fram ett antal argument om hur svensk rätt måste anpassa sig till EU-rätten i detta avseende men också argumenterat för bland annat att den svenska vargstammen inte uppnått gynnsam bevarandestatus och att länsstyrelserna helt oavsett detta inte iakttagit försiktighetsprincipen. Besluten bör därför upphävas i sin helhet. Föreningen har också yrkat inhibition för det fall att domstolen inte hinner pröva överklagandena innan jakten ska starta.

Målnummer hos Förvaltningsrätten i Luleå:
Länsstyrelsen i Gävleborgs län, mål 2043-20
Länsstyrelsen i Västmanlands län och Länsstyrelsen i Örebro län, 2229-20
Länsstyrelsen i Värmlands län, 2235-20

 

Gå till arkivet