Stötta tamdjursägare så ökar toleransen för rovdjur

2007-03-05 |

Svar på Ann-Christine och Stig Engdahls insändare 23 februari.

Ord står mot ord i detta ärende. Svenska Rovdjursföreningen erbjöd Engdahls handkraft för att resa rovdjursavvisande hägn. Detta avvisades. Rovdjursföreningen hjälpte tamdjursägare stängsla 40 hektar fem-trådigt elstängsel i Dalsland under 2006. Som tamdjursägare har man ansvar för sina djur - de skall skyddas och inte kunna rymma. Länsstyrelsen ger ekonomiskt stöd för sådana elstängsel. Man kan också resa ett vanligt 90 cm fårnätsstaket, väl förankrat i backen. Detta hindrar varg att krypa under och in i hägnet. Vid behov kan man förstärka med eltråd i övre och undre del av staketet. Dessa nämnda stängsel har visat sig effektiva och skyddar också mot lösdrivande jakthundar.

Om varg får smak på tamdjur i onormal utsträckning kan den efter noggrann bedömning av ansvariga myndigheter tas av daga. Orsaken till detta beteende måste utredas före beslut. En klar majoritet av svenska folket har uttryckt, att vi skall ha varg. Det är därför viktigt, att samhället på alla sätt och vis stöttar tamdjursägare för att öka toleransen för våra rovdjur, som behövs för att vi skall få en artrik natur. Om man är positiv till vår natur och våra vilda djur, väljer man att lösa problem i en konstruktiv anda. Har man inte denna inställning, agerar man i konsekvens därmed.

Kristian Bernstone
medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i Värmlands Folkblad 2007-03-05

Gå till arkivet