Större risk för oetisk jakt på lodjur

2014-09-19 |

Naturvårdsverket föreslår lättnader i reglerna för hur lodjur får jagas. Svenska Rovdjursföreningen varnar för att det kan innebära att jakten på lodjur blir mindre kontrollerad och mer oetisk. Risken är särskilt stor eftersom det inte finns någon svensk myndighet som ansvarar för tillsynen över jakten.

Svenska Rovdjursföreningen har lämnat synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo och vi efterlyser regler för bättre kontroll och högre jaktetik. Det är ett genomgående problem vi sett i föreskrifterna för jakt på rovdjur. Vi anser att detta ansvar bör regleras och inte läggas på den enskilde jägaren. När det gäller lodjur handlar det bland annat om när på året lodjur ska få jagas och om hundar och fällor ska få användas vid jakten.

Enligt Artskyddsförordningens regler får djur inte störas under parningstiden. Ändå sammanfaller jakten på lodjur precis med deras brunstperiod. Därför bör jakttiden flyttas och regler för detta införlivas i jaktlagstiftningen.

All jakt med hund utsätter villebrådet för stor stress, ändå vill Naturvårdsverket fortsätta att tillåta att hundar används vid rovdjursjakt. Svenska Rovdjurs-
föreningen anser att det bör utvärderas hur jakt med hund påverkar de jagade rovdjuren innan Naturvårdsverket fattar beslut om detta.

Att använda fällor vid lodjursjakt utsätter djuren för stor stress, smärta och skador och bör inte vara alls vara tillåten. Den planerade utvärderingen av fångstredskapen behövs inte, skaderapporter från tidigare år ger tillräckligt underlag för att redan nu förbjuda fångstredskap.

Lär hela yttrandet nedan

Dokument för nedladdning

SRF Yttrande föreskrifter licensjakt lodjur 140910 SLTV.pdf

Gå till arkivet