Skjuts fel djur kan problemen öka

2007-10-02 |

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på två vargar är olyckligt med hänsyn till att vår alltför lilla vargstam (cirka 150 individer) lider av svår inavel och tjuvjakt. Skyddsjakt får ske på speciellt skadegörande individer. Inga skador har dock skett efter den 3 september, då två vargar hade dödats i samband med hundangrepp. Ändå beviljas jakt.

Tjuvjakten dödar varje år 20-25 vargar, vilket är främsta skälet till uteblivna skyddsjaktstillstånd. Om Naturvårdsverket utgick från detta i sina beslut skulle seriösa jägare påverkas till att protestera mot att ansvarslösa kolleger skämmer ut jägarkåren. Om alfadjur skjuts, riskerar flockarna att splittras, vilket kan ge än större problem med ungvargar, outbildade i jakt.

Skall man jaga i område med varg, måste åtgärder vidtas för att undvika att hunden utsätts för risker. Före jakt bör området avpatrulleras och vargtelefon utnyttjas. Pinglor har visat sig vara effektiva och skrämma varg från angrepp. Man kan också göra sin hund "vargren". Om man inte anser sig kunna uppfylla dessa krav bör man avstå från jakt i vargområde. Vargen skall inte "straffas" för att den har ett naturligt beteende och försvarar sitt revir.

Om lokal beslutanderätt funnits hade sannolikt alla fyra begärda vargarna avlivats, vilket talar för vikten av fortsatt nationellt förvaltande. Vilket skall väga tyngst vid beslutsfattning i sådana här ärenden - ett särintresse som jakten eller det allmänna naturvårdsintresset manifesterat av riksdagsbeslutet 2001 och flera vetenskapliga opinionsundersökningar, som klart utvisar att människor även på landsbygden vill ha rovdjur?

Kristian Bernstone
Medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i Värmlands Folkblad 2007-10-02

Gå till arkivet