Skärpt lag om förberedelse till jaktbrott från 1 juli

2011-05-19 |

Under onsdagen godkände Riksdagen en ny lag som förbjuder förberedelse till grovt jaktbrott.
Att jaga fridlysta rovdjur som björn och varg är ett exempel på grovt jaktbrott.
Den nya lagen gäller från 1 juli.

De två förändringar av jaktlagen som röstades igenom innebär:
1. En ny paragraf, 46 a §: ”För försök eller förberedelse till jaktbrott enligt 44 § eller jakthäleri enligt 46 § andra stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken”

2. Paragraf 49 en ny lydelse (det nya halvfet):
”Jaktredskap, fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid jaktbrott eller jakthäleri får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.”
Lagändringen lever också upp till det rambeslut som EU:s ministerråd tagit i kampen mot organiserad brottslighet.

 

Gå till arkivet