Sameby fick nej för skyddsjakt på två järvar

2012-06-19 |

Vilhelmina södra sameby ansökte om att få skjuta två järvar som befann sig inom samebyns kalvningsland. En vardera vid Gitsfjäll och Burgfjäll.
Motiveringen för jakt var att det nuvarande järvtrycket inom samebyn ligger mycket över det acceptabla skriver vk.se.

Även det samlade rovdjurstrycket har ökat påpekar samebyn i sin ansökan.
Länsstyrelsen delar uppfattningen att järvstammen ökat. Men säger samtidigt att det saknas underlag för att ett beslut om skyddsjakt ska kunna fattas, och avslår ansökan.
Länsstyrelsen passar på att upplysa samebyn att det är mycket angeläget att den rovdjursplan som har påbörjats för samebyn färdigställs inom en snar framtid och att större fokus bör läggas på järv i de fortsatta diskussionema.

Gå till arkivet