Rovdjursföreningen uppmanar Naturvårdsverket att se över otydliga lojaktsregler

2012-01-12 |

Till och med förra årets licensjakt på lo var det tillåtet att fånga lo i de fällor som fanns uppräknande i §6 i Naturvårdsverkets föreskrifter.
Inför årets licensjakt har Naturvårdsverket i sin delegering till länsstyrelserna tagit bort möjligheten att jaga med fälla. Och därmed är alla på marknaden nu förekommande fällor olagliga för lojakt. Statens veterinärmedicinska anstalt ges nu i uppdrag att utföra tester med olika fällor för att om möjligt få fram fällor för lo som uppfyller kraven på djurskydd i samband med fällfångst.

Men trots att fällfångst inte är tillåten 2012 finns §6 kvar i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:15) med instruktion hur fem namngivna fällor ska användas, vilket rör till begreppen. Någon kan få för sig att fällfångst fortfarande är tillåten.
Därför uppmanar nu Svenska Rovdjursföreningen Naturvårdsverket att plocka bort §6 från föreskrifterna. Och föreningen vill att det ska ske innan licensjakten drar igång senare i vinter.
Föreningen vill också att Naturvårdsverkets förteckning över godkända fångstredskap som återfinns på verkets hemsida rensas från lofällor.
- Vi gör det här för att undanröja eventuella missförstånd för jägare som deltar i licensjakten efter lo 2012, säger Svenska Rovdjursföreningens Robert Franzén.
- 6 § måste upphöra att gälla. Jaktlagstiftningen kring jakt efter rovdjur är nog så komplicerad, varför uppenbara felaktigheter måste gallras bort.

Dokument för nedladdning

Hemställan NFS 2010_15 Naturvårdsverket.pdf

Gå till arkivet