Rovdjursföreningen överklagar skyddsjakten på vargtiken i Södertörn

2017-12-08 |

Rovdjursföreningen har nu skickat in en överklagan mot vargjakten på Södertörn.
Det handlar om den vargtik som sedan somras finns i söder om Stockholm i Haninge kommun.
Tillsammans med överklagandet till Förvaltningsrätten i Luleå finns också en begäran om inhibition av jakten.

Formellt är jakten redan igång men inte i praktisk handling. Inhibition stoppar jakten om den godkänns. Detta för att vargtiken inte skall hinna skjutas innan Rätten hunnit behandla överklagandet.
Det är framför allt två saker som föreningen lyfter fram.
Försöket att få vargen mera skygg kom aldrig igång eftersom de som skulle utföra dem inte kom tillräckligt nära den "oskygga" vargtiken.
Dessutom menar föreningen att det sätt som skyddsjakten motiveras på i
beslutet riskerar att minska acceptansen för varg i andra delar av
landet. Det i sig skulle kunna försvåra ansträngningarna att nå en gynnsam bevarandestatus för vargen.

Dokument för nedladdning

Överklagande Haninge.pdf

Gå till arkivet