Rovdjurens existens i vår gemensamma fauna tillåts stryras av jägarnas önskemål

2007-11-20 |

I början av december skall rovdjursutredaren Åke Pettersson redovisa resultatet av den utredning om konsekvenserna av rovdjurens existens, som han fått i uppdrag att utföra. En ganska rumphuggen utredning eftersom den inte omfattar konsekvenser för ekosystemen.

Utan att innehållet ännu är känt kan man nog anta att jägarna och deras organisationers inställning till rovdjur har fått stort inflytande på resultatet.

Det är ingen som helst tvekan om att de sedan länge valt linjen som de tror inverkar minst negativt på jakten, nämligen helst inga vargar alls och så få lodjur som möjligt.

Egentligen inget förvånande, alla organisationer ser förstås till det som de uppfattat som medlemmarnas intresse. Deras ledord är varken faunavård eller ekosystem utan viltvård och med det menas att med olika åtgärder maximera utbytet av jakten.
Ett mycket vanligt synsätt bland jägare är att bytesdjuren är deras och att rovdjuren stjäl av dem. Principen är annars att djuren inte ägs av någon förrän de är skjutna, vilket känns mer rättvist med tanke på till exempel alla trädgårdsinnehavare som fått hjälpa till med att föda upp både rådjur och vildsvin.

Den senaste tidens utveckling av vargjakten kommer säkerligen också att få stort genomslag i utredningen. Under hösten har flera länsstyrelser tillstyrkt jakt på varg, alla med tillägget att jakt på just dessa vargar inte hotar artens överlevnad...

Naturvårdsverket har redan tillstyrkt flera av dessa ansökningar trots att många vargar redan skjutits med stöd av den nyligen införda, villkorslösa &28.
Allt detta samtidigt som den svenska vargstammen ökat mycket långsamt på grund av en mycket omfattande tjuvjakt. Märkligt nog anses tydligen tjuvskytte endast vara ett grovt brott när det görs av fattigare människor i andra länder.

Den troliga utvecklingen i rovdjursfrågan är att regeringen följer de förslag som Åke P framlägger i sin utredning. När vargen sedan åter är helt försvunnen från landet kommer jägarorganisationer, myndigheter och regering alla att visa lika stor förvåning, hur kunde det gå på detta viset ?

För ett par veckor sedan kom Brottsförebyggande rådets rapport om illegal jakt på stora rovdjur, med underrubriken ”Konflikt i laglöst land.” Det ligger en kraftig markering i detta ordval och man kan fråga sig vad regeringen tänker göra åt denna situation. Hittills har taktiken varit, avskaffa tjuvjakten genom att göra den omöjlig att bevisa.

Nyligen framlade en minister ett förslag om att stifta en lag som tvingar allmänheten att ingripa vid pågående brott, ett sätt att tvinga fram civilkurage. Hur trovärdigt är detta i ett land där kuraget i detta fall så uppenbart saknas hos både ministrar och myndigheter ?

Olov Trosten
Medlem av Rovdjursföreningen

Publicerad i Uppsala Nya Tidning 2007-11-20 

Gå till arkivet