Rovdjuren ska skyddas - inte skjutas

2007-01-11 |

Faunan i våra skogar hotas - jägarförbunden vill ha mycket älg och rådjur, men lite varg och lodjur, som är vårt populäraste vilda djur, "Nordens tiger". Dessa anses utgöra hot mot klövviltstammarna och skall därför "hållas efter". Ekosystem mår bäst av att i görligaste mån sköta sig själva, vilket vi bör stödja, inte förändra enbart för egen vinning. Mänskliga jägare kan inte mäta sig med rovdjur, vars jakt skapar friska och starka klövviltstammar, där de bästa generna förs vidare. Rovdjur bedriver inte troféjakt.

Tyvärr är älgstammen nedskjuten på många håll (tidskriften Svensk Jakt nummer 1 -06). Tolerans för rovdjur grundläggs genom att samhället tar sitt ansvar gentemot tamdjursägare beträffande förebyggande åtgärder och ersättning för rivna tamdjur. Tjuvskyttar dödar årligen 20 - 30 vargar, vilket tillsammans med inavel äventyrar stammens framtid.

Att hävda att jakt skapar tolerans för rovdjur och minskar tjuvskytte rimmar illa med att 100-tals björnar och lodjur trots legal jakt årligen dödas illegalt, ofta mycket grymt. Jägarförbunden tycks mer intresserade av att hålla efter varg och lo än tjuvskytte. För att tillmötesgå en högljudd minoritet med nollvision för varg kräver politiker utökad jakt på en hotad djurart. Därmed hoppas man, att nollvision skall övergå i "ökad acceptans".

Man borde respektera, att en majoritet av befolkningen även i rovdjursområden vill ha livskraftiga rovdjursstammar. Den nye jordbruksministern, själv jägare, har utlovat ökad möjlighet att skjuta rovdjur, som misstänks attackera bland annat jakthund. Redan med nuvarande skrivning (skyddsjaktparagraf 28) kan rovdjuret skjutas, om det anfallna djuret uppvisar skador. Juridiska instanser motsätter sig denna ändring för att det blir svårare att beivra misstänkt jaktbrott.

Detta är att stjälpa i stället för att hjälpa vargstammen. Hotade djurarter skall skyddas - inte skjutas!

Kristian Bernstone
medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i Expressen 2007-01-11

Gå till arkivet