Replik skriven av Anders Ekholm

2010-01-13 |

Under rubriken ”Okunskap och skrönor i vargdebatten” (GD 11:e jan.) gör Rolf Nylander i Hedesunda sig till tolk för hur verkligen ser ut i vargmarkerna och öser galla över vargvänliga insändare som han uppenbarligen anser bara sprider okunskap. Kunskap på det här området är nog dessvärre inte Nylanders starka sida och alla felaktiga påståenden han kommer med borde diskvalificera honom från vidare debatt.

De skador och lidande som han påstår att vargen orsakar på sina bytesdjur är inte alls typiska för varg. Däremot är de typiska skador som orsakas av lösspringande jakthundar och då också i samband med angrepp på tamdjur. Han påstår att vargarna är mindre i Rumänien och att de skjuts så fort de närmar sig tamdjur. Fel igen. Rumänska vargar är i princip lika stora som våra (35-40 kg) och herdarna där tillåts inte bära vapen och dessutom är vargen fredad med undantag för viss kvotjakt.

Nylander är uppenbarligen heller inte medveten om att vi enligt lagändringar, sedan flera år tillbaka har rätten att döda ett rovdjur som angriper, eller förväntas angripa tamdjur oavsett om dessa finns inom eller utanför hägn. Han menar vidare att det i Sverige inte går att leva tillsammans med vargar med syfte på alla tamdjursangrepp. Vad han uppenbarligen inte känner till är att de ca 30 vargar som Gävleborg berörs av, bara står för i snitt ett årligt angrepp inom tamdjursnäringen. Så vad är hans problem?

Hans geografiska kunskaper tycks också vara begränsade när han hävdar att vargförekomsten bara finns fördelad på 10-15 procent av Sveriges yta. Fel igen. De drygt 20 familjegrupper som finns, berör totalt sex län motsvarande 23 procent av landets yta. Dessutom tillkommer nu ett antal län som hyser stationära vargetableringar både norr och söder om huvudbeståndet. Och utslaget på hela landet har vi en vargtäthet på bara 0,5 vargar per tusen kvadratkilometer och ligger därmed på ca 20:e plats av alla Europas vargländer.

Med så bristande kunskaper som Nylander uppvisar är det förvånande att han vågar ge sig in i debatten.

Anders Ekholm
Svenska Rovdjursföreningen region Gävleborg

Publicerad i Gefle dagblad 100113

Dokument för nedladdning

100113 Gefle dagblad Replik av Anders Ekholm.pdf

Gå till arkivet