Regeringen sviker våra rovdjur

2009-06-12 |

När miljöminister Andreas Carlgren nyligen presenterade regeringens proposition om en ny rovdjursförvaltning framhöll han att man vill föra de olika legitima intressena i rovdjursdebatten närmare varandra. Av detta syns inte ett spår och propositionen verkar vara ett beställningsverk från jägarorganisationerna, skriver Svenska Rovdjursföreningen i Västra Götaland.

Vårt land står inför stora utmaningar beträffande klimat och miljö. Vi måste skydda vår natur för kommande generationer enligt miljömål 16. Riksdagen fattade 2001 beslut om en sammanhållen rovdjurspolitik och den är framgångsrik såtillvida att vi i dag har fler rovdjur än på över 100 år. Ett resultat i överensstämmelse med alla opinionsundersökningar som visar svenska folkets stora acceptans för rovdjur.

Förvaltningen av de vilda djuren regleras av lagstiftning grundad på internationella konventioner. Naturvårdsverket ansvarar för denna förvaltning som innebär avvägning mellan intresset att jaga och behovet att bevara arter i livskraftiga populationer.

Vargen en bricka i spelet
Inför förra valet blev vargen en bricka i spelet om regeringsmakten. Politiker utan insikt i frågan lyssnade på den högljudda, vargnegativa jägarlobbyn i tron att denna var representativ för landsbygdsbefolkningen. Blivande statsministern besökte vargnegativa organisationer men inte rovdjurspositiva landsbygdsbor. I den nya regeringen kom en medlem i LRF och Svenska Jägareförbundet att bli jordbruksminister. Bevarandeorganisationerna ställde då sitt hopp till miljöministern Andreas Carlgren.

Fredagen den 29 maj presenterade Andreas Carlgren regeringens proposition om en ny rovdjursförvaltning. Han framhöll att man vill "föra de olika legitima intressena i rovdjursdebatten närmare varandra". Av detta syns inte ett spår. Tvärtom polariseras debatten än mer; propositionen förefaller vara ett beställningsverk från jägarorganisationerna. Regeringen tackar för hjälpen inför förra valet med ett hastverk i god tid före valet 2010.

Jakt på varg redan i december
Jägarorganisationernas främsta krav är att få jaga varg trots invändningar från flera tunga remissinstanser. Naturvårdsorganisationernas synpunkter har vägt lätt. Redan i december innevarande år kan jakten starta. Tillväxten skall skjutas bort vilket innebär cirka 20 vargar varje år och då är inte hänsyn tagen till den illegala jakten på ungefär samma antal.

Ett så stort uttag av en svårt inavlad stam på maximerat 210 vargar kan få förödande effekter. Denna licensjakt kommer innan genetisk stabilitet och gynnsam bevarandestatus klarlagts och före riksdagens beslutade utvärdering av uppnått etappmål på 20 föryngringar. Lodjursstammen skall skjutas ned till 1 250 individer, därför att nuvarande storlek på 1 500 "medför problem för rovdjurstammarnas utveckling".

Hänsyn till människor i rovdjuren närhet
Enligt Carlgrens resonemang skall hänsyn tas "till människor som lever i rovdjurens närhet". Vad Carlgren bortser ifrån är att bland dem "som lever i rovdjurens närhet" är stödet för våra rovdjur starkt. I stället tillgodoses av politiska skäl en högljudd minoritet av jägarkåren som inte vill ha konkurrens av rovdjur och som anser att löshundsjakt är viktigare än bevarandet av rovdjuren.

Hittills har inget visat att acceptansen ökat hos denna minoritet efter förändringar i lagstiftningen. Inte ens efter den permanentade § 28 som gjort vargen i stort sett fredlös.

För att häva det svåra inavelsläget föreslår miljöministern flytt eller inplantering av nya vargar. Hur detta skall gå till framgår inte av förslaget. Zoologisk ingenjörskonst kan inte ersätta naturlig invandring. Staten måste även göra det möjligt för varg att vandra igenom renbetesland som omfattar 40 procent av landets yta. En fråga är också om länsstyrelserna verkligen har större möjlighet än Naturvårdsverket att stå emot de högljudda krafter som vill skjuta ned rovdjursstammarna och kanske rentav få rovdjuren utrotade i vårt land ännu en gång.

De stora rovdjuren är särskilt hotade överallt i världen. Lovvärt arbete läggs ned av ideella människor och organisationer för att rädda vad som räddas kan. Sverige blir nu ordförandeland för EU. Hur kommer vår omvärld att uppfatta vår nuvarande regerings svek mot våra egna rovdjur?

Kristian Bernstone, regionsansvarig för Svenska Rovdjursföreningen i Västra Götaland

Erika Backius
Anita Eriksson
Olov Trosten
Maje Ekholm
Kerstin Fredin
Christina Färnström,
medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i Göteborgs-Posten 090612

Dokument för nedladdning

090612 Regeringen sviker våra rovdjur.pdf

Gå till arkivet