Rätt igen om Junselevargen

2013-05-28 |

Svenska Rovdjursföreningen har återigen fått rätt i Förvaltningsrätten när det gäller skyddsjakten på den genetiskt viktiga vargen i Junsele.

Förvaltningsrätten anser att jakt på vargen skulle kunna göra det svårare för vargstammen att uppnå gynnsam bevarandestatus och att det funnits fler lämpliga lösningar att prova istället för att besluta om jakt. Rätten ansåg inte heller att den skada som uppkommit varit tillräckligt allvarlig i förhållande till de tusentals renar som fanns i området.

- Domen visar att det inte behöver vara omöjligt att ha varg i renskötselområdet. Den ger incitament för Naturvårdsverket och samebyn att gemensamt hitta konstruktiva lösningar, säger Ann Dahlerus, Svenska Rovdjursföreningens generalsekreterare.

Det är andra gången som Junselevargen är uppe i Förvaltningsrätten. Svenska Rovdjursföreningen överklagade först Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vargtiken, fick jakten stoppad i väntan på rättslig prövning och fick sedan rätt i Förvaltningsrätten. Naturvårdsverket fattade då ett nytt jaktbeslut som överklagades av Svenska Rovdjursföreningen, Nordulv och Naturskyddsföreningen, som alltså fick rätt idag.  

 

Dokument för nedladdning

Läs hela domen här.pdf

Gå till arkivet