Rätt av NV att vänta med varg

2013-07-01 |

Naturvårdsverket gör rätt i att vänta med att rapportera in referensvärdet för varg till EU. Det ger tid och möjlighet att genomföra en ny process.

Svenska Rovdjursföreningen har tidigare kritiserat hur frågan om referensvärdena för varg har hanterats. Buden på såväl de förutsättningar som måste vara uppfyllda, som antal vargar, har haglat varit många och divergerat stort under processen och nu senast bara dagar innan rapportering till EU kom ytterligare ett bud från ett antal SLU-forskare. En ny och öppen process är den enda möjligheten att få ett värde som kan accepteras av alla i den kontroversiella frågan menar SRF. I ett brev till Naturvårdsverket lämnar vi därför förslag på riktlinjer för en ny process:

Referensvärden bör

- tas fram parallellt och på ett likvärdigt sätt för alla arter, det vill säga med samma metodik och process, samt att man i detta arbete utgår från samtliga vetenskapliga underlag som tagits fram under åren och är relevanta för detta arbete.

- tas fram i en transparent process med deltagande av relevant vetenskaplig expertis inom bevarandebiologi och populationsgenetik, såväl på nationell som på internationell nivå.

- Genomgå vetenskaplig kvalitetssäkring, vilket innebär att fristående svenska och internationella experter på området ska ges vederbörlig tid att kommentera förslag till referensvärden innan de fastställs. Vid fastställandet bör vederbörlig hänsyn tas till expertkommentarerna.

Rapporteringen och fakta om arter och naturtyper till EU sker enligt artikel 17 i Art- och habitatdirektivet och görs vart sjätte år.

Dokument för nedladdning

SRF brev Naturvårdsverket om gybs 130628.pdf

Gå till arkivet