Räddas skolorna om vargen utrotas?

2006-05-29 |

Landsbygden är en mosaik av människor och verksamheter. Yttranden om att ”landsbygdsbefolkningen” tycker det ena eller andra speglar inte verkligheten. Problem finns dock. Energiomställning, mjölk- och köttproduktion, hotad av import, dieselskatt är stora frågor. Bonden dignar under byråkratisk pappersexercis – dyrbar tid, som kunde användas för bättre lönsamhet. Post, affär, bank, vårdcentral, skola avvecklas.

Politisk styrning gynnar stordrift, ständigt växande för att bära sig. Småbrukare kämpar i motvind. Jordbruk i olika former kommer dock att behövas i framtiden – även småjordbruk och lanthandel. Att landsbygden avfolkas och det öppna landskapet växer igen påstås av vissa grupperingar vara 130 vargars fel. Därför kräver man utrotande av varg utom i ”enorma, rymningssäkra hägn”.

I höst går vi till val. Politiker är inte mer än människor och tillgriper följaktligen olika medel i maktkampen. Vargen utnyttjas som syndabock för landsbygdens situation. Man kräver jakt nu, en lösning modell gordiska knuten. Detta trots att stammen enligt forskare kan tyna bort inom 10-15 år på grund av inavel. Antal baggar och tackor i landet har under de senaste fem åren med mer rovdjur än någonsin i modern tid ökat med 11 procent – trots rovdjuren. I länen med de flesta rovdjuren är ökningen 13 procent.

I Ryssland används bjällerhalsband på jakthund. I Finland har man tagit fram en skyddsväst, som ger vargen el-stötar eller dålig smak. Jakthundar görs ”rena” för att inte avbryta pågående sökning för nya spår. På liknande sätt kan hunden göras ”vargren”. Att i en svår komplex situation försöka gå nya vägar för att lösa gemensamma problem är ett sätt att nå acceptans hos så många människor som möjligt, kännetecknande en levande demokrati. Politiker, negativa mot varg, raljerar över dessa möjligheter istället för att söka nå samförståndslösningar.

Rovdjursföreningens medlemmar ställer upp utan ersättning och hjälper tamdjursägare resa stängsel. Jag har själv gjort detta i närheten av Kroppefjäll. ”Lammproducenterna” uppmanar sina medlemmar att anmäla fall, där jakthundar rivit får. Man vill utröna det många hävdar - jakthundar river fler tamdjur än varg. Samtidigt som politiker kräver jakt säger man sig vilja ha varg, men tar inte hänsyn till ovan sagda. Alltså bara en läpparnas bekännelse? Är man inte medveten om att man går krafter tillhanda, som vill utrota vargen? Att man offrar vargen för makten? Ekvationen går inte ihop! Man kan inte sitta på två stolar samtidigt. Om vi får en ”ny rovdjurspolitik värd namnet” med resultat att vargen utrotas, kommer då affären, posten, skolan och doktorn tillbaka till vår bygd?

Politiker bör sätta sig in i rovdjursfrågan för bästa lösning med hänsyn till att en stor majoritet (även på landsbygden) av vårt folk i Fjällmistras undersökning uttalat sig för varg och förbättra villkoren för människor att verka och bo på landsbygden.

Kristian Bernstone
Medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i Bohusläningen 2006-05-29

Dokument för nedladdning

060529 Räddas skolorna om vargen utrotas.pdf

Gå till arkivet