Pressmeddelande: SRF överklagar antalet björnar som får jagas i Norrbotten i höst

2012-08-19 |

Foto: Länsstyrelsen Jämtland. En av de 55 skjutna björnarna under vårvinterns skyddsjakter i renkalvningsområdena i Norrland.

Svenska Rovdjursföreningen överklagar Länsstyrelsen i Norrbottens beslut att tillåta jakt på 90 björnar i höst. Föreningen anser att högst 51 björnar ska få fällas.
Länsstyrelsen tog tidigare i somras beslutet att tillåta jakt på 90 björnar trots att 28 björnar redan skjutits i år under vårvintern i samband med skyddsjakter i kalvningsområdena.

Föreningens nivå på 51 djur ansluter till kravet från tjänstemännen på Länsstyrelsens naturvårdsenhet som i ett särskilt yttrande till beslutet yrkat att högst 51 björnar får fällas under licensjakten 2012. Tjänstemännen menar att hänsyn måste tas till vårens skyddsjakt på 28 björnar när höstens licensjakt bestäms.
I det särskilda yttrandet till licensbeslutet angavs flera skäl att inte höja licensen till 90 björnar.
Det främsta argumentet är att björnstammen minskar i Norrbotten och övriga Sverige sedan ett antal år enligt det Skandinaviska björnprojektet.

Under vårvintern i år skyddsjagades 55 björnar i tre av de fyra nordligaste länen. Förutom de 28 björnarna i Norrbotten sköts 22 i Jämtland och fem i Västerbotten.

Dessutom vill Rovdjursföreningen återgå till en kortare jakttid i området mellan odlingsgränsen och lappmarksgränsen i Norrbotten. 30 september vill man att jakten skall vara över, eftersom jakt under björnens förberedelse till ideperioden är i strid med art- och habitatdirektivets artikel 12 där det framgår att det är förbjudet att under övervintringsperioden avsiktligt störa de arter som är skyddade enligt artikeln.

Dokument för nedladdning

SRF Överklagar beslut om licensjakt efter björn i Norrbottens län 2012.pdf

Gå till arkivet