Öppet brev: Stoppa omedelbart jakten på varg i Jangenreviret i Värmland!

2007-11-09 |

Öppet brev till Naturvårdsverket

Stoppa omedelbart jakten på varg i Jangenreviret i Värmland!

Naturvårdsverket gav i slutet av september tillstånd att skjuta en varg i Jangenreviret i centrala Värmland. Huvudskälet var att varg i reviret attackerat flera jakthundar och dödat några av dem. Redan den 3 september sköts en vuxen varg under attack mot en stövare. Sedan dess har inga ytterligare attacker mot hundar skett Ä den skjutna vargen var tydligen den som angrep hundarna.

Vi har bara 150 vargar i Sverige. Jämfört med 200.000 jakthundar. Vargarna är formellt fredade, men starkt hotade genom inavel. Inaveln beror indirekt på den omfattande tjuvjakten.

Skyddsjakt får bara riktas mot identifierade vargar. Men eftersom det under de senaste månaderna har varit lugnt i Jangenreviret bör Naturvårdsverket omedelbart ompröva sitt beslut att tillåta skyddsjakt. Skjuts en vuxen varg nu så kommer med stor sannolikhet nya problem att uppträda. Det är välkänt att föräldralösa vargvalpar vållar mer problem för människan än de som uppfostras av sina föräldrar.

I våras föddes minst 3-4 valpar i Jangenreviret och en vuxen varg sköts i början av september. Trots detta tillstyrkte Länsstyrelsen i Värmland den begärda jakten, att en vuxen varg ska få skjutas. Detta är gravt oetiskt och motverkar troligen sitt eget syfte.

I sin ansökan om jakt angav Svenska Jägareförbundet i Värmland även att vargarnas blotta närvaro på olika sätt minskar befolkningens livskvalitet. De förda resonemangen var svagt underbyggda, rent felaktiga eller oacceptabla ur ett större perspektiv. Tvärt om är det så att en majoritet av människorna i skogslänen i FjällMistras attitydundersökning säger att de är för rovdjuren och den av Riksdagen beslutade rovdjurspolitiken.

Beslutet om jakt på varg i Jangenreviret är således fattat på felaktiga grunder, det är gravt oetiskt och troligen kontraproduktivt. Det utgör en stor skandal i Naturvårdsverkets rovdjurshistoria. Men det finns fortfarande möjlighet för Naturvårdsverket att rädda ansiktet. Inhibera beslutet Ä innan jägarna hinner verkställa det! Annars har Naturvårdsverket hela ansvaret om problemen kring vargarna i Jangenreviret börjar igen Ä och kanske blir värre än de varit tidigare.

Jägarna är beredda. Snart faller snön över Värmland. Då smäller det.

Tryggve Hedtjärn
jägare och vargvän, Medelpad

Gå till arkivet