Olämpligt att länsstyrelser beslutar om vargjakt

2014-09-09 |

Ingen licensjakt på föräldradjur och snabbare rapportering av skjutna vargar är några synpunkter som Svenska Rovdjursföreningen framför på Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter for länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg. Men framförallt är SRF mycket kritiskt till att beslut om licensjakt på varg alls ska delegeras från Naturvårdsverket till länsstyrelserna.

Vargstammen har stora genetiska problem och licensjakten är
kontroversiell och rättsligt ifrågasatt. Sveriges licensjakt på varg har
anmälts till EU- kommissionen (2010) och överklagats till svenska
domstolar två år i rad (2013 och 2014). Processerna är ännu inte
avgjorda. Dessutom kommer inte Länsstyrelsernas beslut att kunna
överklagas direkt till domstol. EU- kommissionen har nyligen framhållit i
ännu ett juridiskt överträdelseärende att det strider mot EU:s
rättsordning och Århuskonventionen, som alla EU-medlemmar måste följa.
SRF menar att i detta osäkra rättsläge bör Naturvårdsverket även i
fortsättningen vara den myndighet som beslutar om licensjakt på varg,
inte länsstyrelserna. I förslaget till föreskrifter framgår
att vargar ska få skjutas oavsett djurets kön och ålder, även om det
allmänna rådet är att ungdjur i möjligast mån bör fällas före
föräldrarna. Vi anser att föräldrar med årsvalpar som regel inte bör
omfattas av licensjakt. Forskning visar att valpar kan få svårt att
klara sig då ett eller bägge föräldradjuren skjuts bort.Vi menar
också att jägare ska rapportera in en fälld varg inom en timme efter det
att vargen fällts för att jaktledarenska kunna ha den kontinuerliga
överblick av antal fällda vargar som krävs. Överskjutning är särskilt
känsligt när det gäller licensjakt på varg och det räcker inte att
rapportera samma dag, som idag anvisas i Jaktförordningen. Däremot
är det bra att licensjakt inte ska få bedrivas i revir där det finns
genetiskt viktiga vargar. Tre av de fyra genetiskt värdefulla
Tiveden-valparna har skjutits. Inaveln i vargstammen har börjat stiga
och invandringen är fortsatt otillräcklig  

Läs hela yttrandet nedan.

Dokument för nedladdning

SRF Yttrande Föreskrifter licensjakt varg 140827 SLTV.pdf

Gå till arkivet