Norge tillsätter kommitté som ska utvärdera vargzonen

2012-03-29 |

En kommitté har tillsatts i Norge som ska undersöka hur vargzonen utefter gränsen till Dalarna, Värmland och Dalsland fungerar och se om det finns behov av justeringar.
Vargzonen omfatattar innefattar Oslo, Østfold, Akershus och delar av delar av Hedmark.

Stortinget beslöt 2004 att en ulveson skulle upprättas i de tre länen mot Sverige. Endast inom denna zon skulle det vara tillåtet med etablerade vargrevir, men inte fler än tre revir.
2011 beslöt Stortinget att tillsätta en kommitté, Vargzonskommittén, för att utvärdera vargzonen. Den har nu fått sin utformning.
Kommitténs arbete skall i första hand inriktas på att analysera om det är över huvud taget är lämpligt att ha en vargzon och vilket området som ur vetenskaplig synvinkel är det bästa området att ha en zon.
Kommittén skall också se över eventuella justeringar som behövs, baserat på de erfarenheter man har av nuvarande zon. Antal tamdjur, antal vargar, vargens påverkan, skador på får i området och framtida risk för skador och konsekvenser för jakten är exempel på faktorer som skall ingå i bedömningen.
- Jag tror att tidpunkten är rätt för en utvärdering av vargzonen. Det är viktigt att utvärderingen ses mot bakgrund av förhandlingar med Sverige om att dela gränsreviren, säger miljöminister Bård Vegar Solhjell.
Kommittén kommer att arbeta fram till 15 Oktober 2012.

Gå till arkivet