Norge räknar vargindivider med DNA i vinter

2019-02-01 |

Norge har hittills i vinter säkrat 73 vargindivider med insamlade DNA-prov.
Dessa finns i fyra säkra familjegrupper, sex osäkra familjegrupper, ett säkert revirmarkerande par, fem osäkra revirmarkerande par och ett revir med osäker status.

De säkra familjegrupperna finns alla inom ulvesonen, av de osäkra familjerna finns tre inom zonen och tre över gränsen till Värmland.
Det enda säkra paret finns också över gränsen till Värmland, liksom ett av de osäkra. Fyra osäkra finns utanför ulvesonen.
Reviret med osäker status är reviret Halden/Ed som är ett av de äldsta som bildades utanför Värmland när det begav sig. DNA-inventeringen är planerad att pågå till 1 april.
Förra vintern inventerade Sverige också med DNA-prover. Resultatet av
denna blev 250 vargar när kända döda av de inventerade räknas bort. Vilket nästan på individen när är samma antal som den fysiska inventeringen gav.

Gå till arkivet