Nej till flytt av Junselevargen

2013-03-08 |

Enligt vad Naturvårdsverket redovisat är rovdjursskador på ren i området begränsade. Det finns heller inga rapporter om massdöd som ersätts i särskild ordning. SRF menar att de ersättningar som betalas ut för vargförekomsten ekonomiskt täcker in de skador som just vargen orsakat. Samtidigt som ersättningssystemet syftar till att ersätta skador syftar det även till att möjliggöra en bättre samexistens mellan tamdjursnäringar och rovdjur.

Renarna ska inom kort flyttas västerut till åretruntmarkerna för stundande kalvning. Vargen befinner sig inom ett begränsat område i renarnas vinterbetesland och SRF kan inte se att det är en rimlig bedömning att denna enda varg på något väsentligt sätt kan försvåra flytten av renarna till andra marker.

Vargen har redan sövts och flyttats tre gånger och vid samtliga tillfällen återvänt norrut. En flytt bedöms vara enormt påfrestande för djuret, och vi bedömer dessutom utgången av en flytt som osäker.

Av dessa anledningar anser SRF inte att det finns skäl att flytta vargen.

Ytterligare en ståndpunkt utöver vad som sades på mötet, är att vargen av djurskyddsskäl inte bör förses med sändare eftersom hon tidigare uppvisat skador av sändare hon burit.

Gå till arkivet