Naturvårdsverket uppmanas skrämma Rialavargarna innan eventuellt skyddsjaktsbeslut

2011-06-15 |

Foto: Länsstyrelsen. Ett av föräldradjuren i Riala sedan det försetts med radiosändare förra vintern.

Viltskadecenter föreslår Naturvårdsverket att bevilja skyddsjakt på en varg i Rialareviret.
Men samtidigt skrivet man i ett yttrande att ett sådant beslut kan föregås av skrämselförsök som iscensätts i samband med nästa närkontakt.
Även Länsstyrelsen förordade skrämselförsök innan ett skyddsjaktsbeslut togs.
Vilket kan betyda att Naturvårdsverket tar uppmaningen att vänta in skyddsjaktbeslutet och istället börja med att skrämma vargarna att hålla sig från människor.

Naturvårdsverket hade bett Viltskadecenter att komma med en kommentar till Länsstyrelsens tilläggskommentar till den ansökta skyddsjakten där Ls öppnade dörren på glänt för en skyddsjakt efter två närkontakter med djur och människor som en Rialvarg hade under maj.
Men samtidigt förordar man att innan jakten blir verklighet göra försök att skrämma vargen, lära den att inte närma sig människor med djur och hundar.
De verktyg som finns att tillgå för ett lyckat skrämselförsök är gummikulor och knallskott.

Så här beskrivet Viltskadecenter hur en skrämselattack ska gå till:

- skrämselförsök görs direkt efter nya incidenter där varg har dokumenterats röra sig på ett avstånd understigande 50 meter från människor som ej vistas i byggnad eller fordon.
- ett särskilt utbildat spårhundekipage tar upp spåret på platsen för incidenten och går ifatt vargen för att genomföra skrämselinsatsen.
- det genomförs ett fullföljt skrämselförsök (avlossad projektil/knallskott) och att en eventuell påföljande incident med närgången varg resulterar i ett beslut om skyddsjakt.
- det genomförs maximalt två försök att spåra ifatt vargen för att skrämma den.
- Viltskadecenter kan vara behjälpliga med genomförandet av skrämselinsatsen.

I sitt yttrande för Viltskadecenter ett resonemang med sig själv för riskerna att vargar som finns i närheten av människor blir tillvanda och slutar vara skygga.
- Det är inte onaturligt, däremot inte önskvärt, skriver man.
För att en varg ska tillvänjas krävs många exponeringstillfällen över längre tid påpekas.
Viltskadecenter bedömer dock inte att det i Riala gått så långt som att vargen eller vargarna änu bliivt tillvanda.
- Det går inte att säga att problemen fortsätter eller ökar, de kan lika gärna upphöra.
Viltskadecenter är tydlig med att man anser att vargarna visat ett klart oönskat beteende. Skulle det fortsätta kan det leda till en tillvänjning.

Det som talar för skrämseltaktiken, alltså att vänta med skyddsjakten, är att inget skett sedan hästhagen som talar för en skyddsjakt. Vargarna har självmant dragit sig tillbaka från kontakt med folk och fä, i alla fall tillfälligt.

Dokument för nedladdning

Riala 110531.pdf

Gå till arkivet