Naturen, jägarens lekstuga?

2010-03-22 |

”Han erinrade sig, att jaga och skjuta ett skräckslaget djur och sedan avfånga det med kniv eller klubba – den extatiska maktkänslan som följde efter att ha tagit ett liv”

Stycke kring jaktkänsla taget ur, Ken Folletts roman ”En värld utan slut”.

Jägare/folk med bössa verkar anse att naturen med viltet är deras egendom, att låta leva eller dö som det dem behagar. De tycks ha alla riktiga svar kring naturen och viltet, och framför åsikten som en självklarhet.

Centerpartiet gav ett vallöfte 2006 att varg skulle bli jaktbart vilt, i vårt land. På grund av detta är det extra chockerande hur vår miljöminister och de övriga i alliansregeringen inte visar något som helst intresse för att lyssna in opinionen, svenska folket och eller forskares svaromål kring detta deras beslut, licensjakt på varg.

Dessutom är det så att många, många djur årligen, inte fälls vid jakt, utan skadeskjuts och sedan inte påträffas igen, vilket inte tycks bekymra, inget som talas öppet om. Så vitt man inte finläser någon blogg där finns både skrytsamhet och ren vidrighet beskrivet kring jakt och främst om vargjakt. Mycket av den jakt som bedrivs är inte värdig, fällfångst, skoter/biljakt, dålig skyttekunskap, hetsjakt med fler lagbrott är vanliga i dagens jaktsverige.

Dålig självinsikt och standardsvar är det inom jägarkåren, när yttringar om ogillande från någon icke jägare hörs och inte så sällan bemöts de med otrevligheter och fördummade åsikter, som svar. Och i Dalarna vet vi att motstånd bemöts med rejäla hot, troligen också på andra platser i vårt land.

Kommunalrådet i Nordanstigs kommun, Sven-Erik Sjölund (S) i spetsen för kommunen, har låtit klubba igenom ett beslut – att kommunen skall vara vargfri. Ett sätt att i det fördolda tala om att illegal vargjakt i Nordanstigs kommun, är ok. Ytterst märkligt att inte någon ”tillrättavsining”/fördömande har hörts från adekvat håll.

Den illegala jakten har uppmärksammats i år mer än övriga år, och polis och åklagarämbeten visar nu upp sin syn på den - utredningar läggs ned, lika lätt som det är att vända ett papper.
 
Carlgren och regeringen har fått flertalet forskarrapporter kring varg av ”tunga” enskilda forskare och uttalande av vikt från SRF, SNF, WWF, dessutom har Sverige undertecknat EU: s Art & habitetsdirektiv, men utan att ta någon som helst notis om dessa. Är det meningen att makten inte skall följa lagar och praxis, väger vallöften tyngst? Och detta i vårt utbildningsivrande land.

Sanningen är den att Carlgren har blivit lurad av jägarförbunden med deras redovisning av det ”faktiska” läget kring varg och pressad av partikamraten och jägaren Eskil Erlandsson till felaktiga beslut, att anta licensjakt på varg.

Jag vill nämligen inte tro på att Carlgrens innersta övertygelse är vargjakt, han proklamerar sedan länge vikten av mångfald och miljöhänsyn.

Carlgren du är skyldig svenska folket, en ursäkt. Dels på grund av dina uttalande för vargjakten som visar din starka tilltro till jägarnas ord och verksamhet, dels på grund av den massiva kritik som hörts i spåren av vargjakten. Det är dags för Sverige att ha omsorg, kunskap och kontroll över vad som sker i vår natur och inte minst att bevara den.

Eftersom det egentligen aldrig funnits någon kontroll att tala om vad gäller jägarutbildningen, innehav av jakträtt, jaktmark, innehav av jaktvapen och jakthundens rätt. Så är det nu hög tid att se över ”jakträtten” och dess innehåll i praktiken. 

Inför en Lex jakt - det skall vara en statlig kontroll av; jaktutbildning, jaktlicens innehav, skyttekunskap, nykterhet. Bössor och skotrar skall märkas, nära kontroll av jägare och deras byte skall ske konstant med speciell länsmyndighet, all illegal jakt skall med alla till buds stående medel beivras – brott mot tystnad/skyddande av jaktbrott får ökad straff påföljd och genererar indragen jakträtt. Beslut kring rovdjursjakt/skyddsjakt skall avgöras av Naturvårdsverket och inte av länsstyrelserna. Tamboskapshållare i vargrevir skall få hjälp med rovdjursstängsling, herdehund och kan kopplas till naturturism. Kontroll av biologi undervisningen i svenska skolor, de tycks råda en okunskap om den svenska naturen och sambanden i den.

Jakthundars rätt skall kontrolleras; genom utbildning av den med doftdiskriminering, utbildning av hundägaren kring hundens fostran genom etologiska och moderna träningsmetoder, dessutom skall kontroll ske av att hundens social och fysiska omvårdnad är god. En jakthund skall fysiskt tränas upp inför jaktpassen och varvas ned efter att jaktsäsongen är avslutad enligt adekvat fysiologiska träningsmetoder. Under icke jaktsäsong skall hunden ha ett fullgott socialt och aktivt liv och inte leva som hundgårds/bandhund. Detta kan i sig ske inom ramen för jägarlicensens varande och utformas via samstämmigt vetenskapligt erkänd hundkunskap.

Charlotte Swanstein
Hundpsykolog, författare och lärare, medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i DalaDemokraten och Skånska Dagbladet i april 2010.

Gå till arkivet