Naturen fungerar bra med rov- och bytesdjur

2008-04-04 |

Svar till ”Jägarnas riksförbund” (31 mars):
Jägarnas riksförbund (JRF) känner oro. Visst, rovdjuren konkurrerar ju om köttet. En oro som inte delas av en majoritet, även i rovdjursområden, som vill ha mångfald. Seriösa jägare vet att rovdjur inte ”tömmer stora områden på vilda och tama djur”. Naturen fungerar bra med rov- och bytesdjur.

Ohämmad utbredning? Vargrevir omfattar upp till 10 kvadratmil, fem i familjen ger 0,5 vargar per kvadratmil.

JRF påstår att siffrorna mörkas. Våra viltstammar torde vara bland de bäst uppföljda i världen. Anklagelsen blir så mycket värre när man betänker vilka det är som skaffar fram underlag: jägare, naturvänner, länsstyrelsens spårare och forskare. Överdriver JRF för att få igenom sitt mål – ett vargfritt Sverige?
Varför uttalanden som ”befolkningen i upplösningstillstånd”? JRF får cirka 5 miljoner statliga kronor från Viltvårdsfonden för att främja viltvård, inte för att skrämma upp folk.

JRF:s insändare vittnar om att beslutsrätt om jakt på rovdjur bör ligga kvar hos Naturvårdsverket.

KRISTIAN BERNSTONE
MEDLEM I SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN

Insändare i TTELA 2008-04-04

Gå till arkivet