Miljöorganisationernas överklagan av vargjakten inlämnad

2014-01-10 |

Svenska Rovdjursföreningens, Naturskyddsföreningens och Världsnaturfonden WWF:s gemensamma överklagan av licensjakten på varg, har nu lämnats in. Organisationerna begär också att Förvaltningsrätten stoppar jakten i väntan på rättslig prövning.

Enligt Naturvårdsverkets beslut ska 30 vargar skjutas i fem revir i Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Jakten ska bland annat minska vargarnas socioekonomiska konsekvenser på landsbygden men Naturvårdsverket har inte lyckats specificera närmare vilka problem som en vargjakt egentligen skulle lösa. Underlagen från länsstyrelserna visar att skadorna på boskap och hundar i de utsedda reviren är få eller, som i Kindlareviret i Örebro, inga alls under de två senaste åren. Länsstyrelsen i Dalarna säger sig inte överhuvudtaget kunna bedöma de socioekonomiska effekterna. Som motiv för licensjakt är detta alltför svagt, menar organisationerna i sin överklagan.

Att de tömda reviren kommer att förbli vargfria efter jakten är inte heller troligt. Om ett revir av olika skäl är lämpligt för vargar lär det sannolikt snart besättas av nya vargar. Istället för jakt borde fler alternativa lösningar provas. Stängsling, bättre information och utveckling av metoder för att skydda jakthundar är några exempel.

Jakten riskerar också att skada vargstammen. Naturvårdsverket presenterar ingen som helst vetenskaplig analys som visar att jakt på dessa 30 vargar inte påverkar vargstammens möjligheter att uppnå en gynnsam bevarandestatus. Att det finns ett politiskt beslut om att referensvärdena för varg redan är uppnådda är dessvärre inte detsamma som att det finns en vetenskapligt och rättsligt betryggande grund för detta.

Länk till organisationernas gemensamma pressmeddelande

Gå till arkivet