Mats Rapps rapport får stöd av Dalalänsstyrelsen: - Den illegala jakten på varg ökar

2012-01-27 |

Bilden som illustrerar Mats Rapps tjuvjaktsrapport visar ett förädiskt lugn i vargmarken.

Antalet vargar som dör av illegal jakt i Dalarna har ökat, det slår Länsstyrelsen fast i en rapport som kom i dag 27 januari. Därmed får vargspåraren Mats Rapp stöd för sin rapport om ökad tjuvjakt som kom tidigare i vinter.
Dödligheten bland vuxna revirmarkerande vargar i Dalarna är också större än den beräknade naturliga dödligheten hos varg. Länsstyrelsen drar av detta slutsatsen att mellanskillnaden sannolikt beror på illegal jakt.

- En eller två vargar som har bildat eget revir beräknas dödas illegalt varje år. Men troligtvis är det totala antalet vargar som dödas olagligt större. De revirmarkerande vargarna står för bara ungefär en femtedel av länets vargstam, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

- Fler vargar dör i länet än de borde om man jämför med statistik kring naturlig dödlighet hos varg, säger Henrik Thurfjell Länsstyrelsen Dalarna.

Totalt har 28 revirmarkerande vargar försvunnit i Dalarna mellan åren 1997 och 2010. Därutöver finns några fall där flera valpar försvunnit samtidigt innan de vuxit upp och naturligt lämnat sin familjegrupp.

Under den senaste åttaårsperioden har i genomsnitt en giftåtel per år hittats i Dalarna. Fyra inom Rättviks kommun, två inom Malungs kommun och vardera en inom Mora och Orsa kommuner.

Länsstyrelserapporten bekräftar i sak allt som rapporterades i Mats Rapps rapport om SRFs tidning Våra Rovdjur presenterade i nr 4/2011, som dock också innehöll uppgifter om känd illegal jakt i Gävleborgs län.

Dokument för nedladdning

Mats Rapps rapport.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet