Många fler vargar är illegalt dödade – tidningen tar okritiskt in felaktiga uppgifter

2007-10-02 |

Rolf Nylander skriver att enligt BRÅ-rapporten, "med stor sannolikhet tjuvskjutits cirka 20 vargar under tiden 1998-2006". Detta är enligt min mening en medvetet felaktig uppgift! Tyvärr är det så som rovdjursmotståndarna jobbar och med framgång har jobbat. Det är inte olagligt att sprida felaktiga uppgifter. Tidningar som publicerar ansvarar inte för innehållet i andras artiklar eller insändare. Mängder med felaktigheter och rena myter har på detta sätt spritts över landet.

Uppgiften som R.N. citerar gäller i verkligheten endast radiomärkta vargar. Bara en liten del av vargarna är radiomärkta. I själva verket uppskattar BRÅ antalet tjuvskjutna vargar till 20-25 per ÅR, vilket blir cirka 200 på den tid som Rolf Nylander anger. BRÅ konstaterar också att varannan varg som dör, dödas illegalt. För järv är samma uppskattning att 2/3 dödas av tjuvjägare (källa BRÅ-rapporten sid 71, finns på http://www.bra.se/). Det är väldigt tråkigt om man avsiktligt på detta sätt lyckas att manipulera människors uppfattningar om rovdjur och rovdjurspolitiken. Anledningen till att BRÅ föreslår att säkerhetspolisen kopplas in, är det stora antal hot mot poliser, åklagare, myndighetspersoner och allmänheten som förekommer. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att polisen inte vågar eller kan utreda grov organiserad brottslighet av detta slag.

BRÅ skriver också att "Mediarapporteringen om rovdjur är övervägande negativ. Analysen av innehållet i artiklar som handlar om rovdjur i jakttidskrifter och den lokala och regionala dagspressen visar att medierna ofta porträtterar rovdjuren på ett negativt sätt. Citat från källor som är mycket kritiska till rovdjur förekommer ofta." Och vidare att: "Resultaten från denna studie visar att mediernas framställning av rovdjur är negativ och för den som är mottaglig kan detta påverka både attityder till rovdjur och till illegal jakt" Jag menar att Rolf Nylanders insändare tydligt stöder tjuvjakten. Jag tror knappast att tidningen skulle ta in liknande insändare som stöd för annan brottslighet.

Olov Trosten
Regionsombud i Svenska Rovdjursföreningen Västmanland

Publicerad i Gefle Dagblad 2007-10-02 och något kortad i Svenska Dagbladet 2007-09-26

Gå till arkivet