Lösspringande jakthundar drabbas ofta av olyckor

2006-05-05 |

Hunden är människans bästa vän, heter det. Men vad är det för risker vi utsätter våra hundar för?
Är det något vi kan undvika om vi är rädda om våra vänner och familjemedlemmar?

Försäkringsbolaget Agria Djurförsäkringar svarar för ca 70% av tecknade hundförsäkringar i landet och eftersom ca hälften av landets hundar är försäkrade, så motsvarar Agrias del ca en tredjedel av landets hundar. Om man förutsätter att oförsäkrade hundar och hundar försäkrade i andra försäkringsbolag drabbas av olyckor i liknande utsträckning som de i Agria försäkrade hundarna gör, kan nedan redovisade siffror multipliceras med tre för att ge en ungefärlig bild av den totala olycksrisken för hundar.

De typer av olycksskador som regleras domineras helt av trafikskador. Bil- och tågtrafiken förorsakar i genomsnitt årligen ca 1250 ärenden hos bolaget och under perioden år 2000 till 2005 finns 7252 ärenden av den sortens olyckor i skaderegistret. Så farligt är det att inte ha full kontroll över sin hund. Schäfer är en populär ras med många trafikskador, men de mest utsatta hundtyperna är inte oväntat hundraser som används vid jakt. Förutom blandrashundar så gäller det främst raser som drever, gråhund, jämthund och tax men även andra typiska jakthundraser.

Trots att antalet jakthundar i aktiv ålder i landet enl. tidigare beräkningar anses utgöra någonstans mellan 10 Ä 12 % av landets ca 1 miljon hundar, så svarar dessa jakthundraser för ca två tredjedelar av alla trafikolycksskador. Med något enstaka undantag är det också endast dessa raser som drabbas av skador förorsakade av rovdjur eller vådaskott. Jämthundar blir t.o.m. oftare vådaskjutna än de blir påkörda av tåg. Totalt under senaste sexårsperioden betalade Agria ut ersättning för 135 vådaskjutna hundar. Under samma period ersattes ägare till 78 hundar som angripits av något av de tre rovdäggdjuren varg, björn och lo samt kungsörn och i 43 fall vars skador på hund var orsakade av annat vilt.

Uffe Stridsberg

Publicerad i Gästriklands Tidning 2006-05-05

Dokument för nedladdning

060505 Lösspringande jakthundar.pdf

Gå till arkivet