Lojägarna – en skam för kåren

2008-03-18 |

Ett lodjur har förföljts, plågats och dödats. Dess brott är att ha jagat för att överleva! Dess banemän vill inte ha konkurrens om köttet i skogen – det vill man själv behålla. Ett drama spelas upp med rent djur-plågeri och förakt för andras rätt att existera. Undertonen är rent hat.

Lodjuret utsågs en gång i tv-programmet "Mitt i naturen" som vårt lands populäraste djur. Ett mycket vackert djur, som lever enligt de förutsättningar naturen ger. Med moder-na hjälpmedel jagas och plågas djuret för att dödas. Jag känner vrede och avsky.

De som har gjort sig skyldiga till detta brott mot all etik är inte riktiga jägare.En riktig jägare är natur- och djurvän! De som har gjort sig skyldiga till detta är en skam för jägarkåren!

Kristian Bernstone,
medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i Länstidningen Östersund 20080318

Gå till arkivet