Lodjur utsätts för svår stress och lidande då de fångas i en fälla

2008-03-05 |

Efter några års förbud tillåter Naturvårdsverket att lodjur fångas i fälla igen. Naturvårdsverket har uppenbarligen svårt att stå emot de ständiga kraven från jägarlobbyn om att få utöka jakten.

Djuren utsätts för svårt lidande och stress då de fångas i en fälla. Fångstredskap för större däggdjur ska vittjas minst en gång per dygn, på morgonen, och fällor för mindre djur två gånger per dygn, morgon och kväll. Men samhället utövar ingen kontroll av att så sker.

För att få fånga djuren i fälla behöver man inte ens jägarexamen. Besiktningar av djur som fångats i fälla har vid ett flertal tillfällen visat skador på klor och tänder samt träflis i maginnehållet. Allt är tecken på att djuren desperat har försökt ta sig ut.

Ett viktigt skäl för att förbjuda fällfångst är risken för illegal jakt på fridlysta arter eller överdrivet hårt jakttryck på vissa arter, då fällorna jagar dygnet runt. Det är i huvudsak olika slags rovdjur som fångas i fälla.

Från jägarhåll framhålls alltid jaktens stora rekreations- och underhållningsvärde – men det kan knappast ha något större rekreationsvärde att vittja en fälla och avliva det djur som råkat fastna där.

Skälet till förföljelsen av rovdjuren är enbart att de konkurrerar med jägarna om det så kallade jaktbara viltet.

Lotta Norin

Publicerad i Aftonbladet 2008-03-05

Gå till arkivet