Licensjakten på varg överklagas till Kammarrätten

2016-12-14 |

Rovdjursföreningen går nu vidare och överklagar Förvaltningsrättens beslut att tillåta licensjakten på varg i vinter.
I går lämnades överklaganden in för samtliga berörda län till Kammarrätten till Sundsvall.
Flera länsavdelningar av Naturskyddsföreningen har gjort gemensam sak med Rovdjursföreningen och deltar i överklagandet.

Förvaltningsrätten gav i slutet av november klartecken för licensjakt på varg i januari. Rätten avslog samtliga överklaganden av jaktbesluten i fyra län i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
Omfattningen av licensjakten är samtliga vargar i fyra revir i lika många län, vilket betyder att 24 vargar ska dö om jakten genomförs.
Motiven som anges till Kammarrätten att licensjakten måste stoppas sammanfaller i stort med överklagandet till Förvaltningsrätten. 
Bland annat hävdas att en jakt innebär att det blir svårare att nå gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige.

Överklagandet tar också upp den diffusa skrivningen från länsstyrelserna hur hundar i jakten får användas, vilket riskerar överträdelse både mot jaktlagen och -förordningen.

I Förvaltningsrättens beslut användes resultatet från äldre inventeringar för att visa att vargpopulationen i landet har en gynnsam utveckling. Rätten valde ut inventeringsvintern 2013/2014, men sedan dess har det hänt saker som visar på det rakt motsatta. 

Senaste inventeringen 2015/2016 hade det skett in kraftig minskning av vargpopulationen med cirka 100 individer. Enligt föreningen innebär populationen kraftigt negativa utveckling att det inte går att stödja licensjakten med Art- och habitatdirektivets undantagsmöjligheter, på det sätt som länsstyrelserna gjort i sina beslut.

Dokument för nedladdning

Licenjakten till Kammarrätten.pdf

Gå till arkivet