Kostnader för rovdjur håller inte som argument

2007-04-15 |

2007 april Dalademokraten, svar till Rickard K och Henrik.

Det jag läser ut av era svar är ett enda mål, att få bort alla konkurrenter på klövviltet. För att försöka få med er folk på era idér, försöker ni bl a få folk att tro att det skulle bli mer pengar till sjuk- och äldrevården, bara rovdjuren försvann från vår fauna.

Älgstammen ökade enormt under 70-talet, troligtvis p g a alla hyggen som gav dem massor med mat. Den stam av älg vi har idag är förvisso mindre än den som fanns under älgexplosionen, men det är trots allt större än innan den stora ökningen. De fakta som finns, är att klövviltet kostar oss skattebetalare massor med pengar, sannolikt mångdubbelt mer än rovdjuren. Cirka tio dödade människor om året + alla de som skadas och kanske blir invalidiserade för livet + de materiella skadorna. Bortfall från arbete, minskade skatteintäkter. Lidande för de drabbade och deras anhöriga. Alla viltstaket som sätts upp utmed vägarna, vem betalar dem? Till detta kommer skador på skogen, som väl i de flesta fall skogsbolagen, eller den lilla skogsbonden själv får stå för. Tänk så mycket pengar vi skulle spara om vi bara tillät älgar i obebodda och väglösa områden! Visst, men inte tänker jag försöka lura någon tro att dessa eventuellt sparade pengar skulle gå till social välfärd.

Jag är själv jägare – dvs det är inte alla i den lilla gruppen på ca 270000 svenska jägare + ca 30000 utländska jägare som betalar jaktkort – som vill ha bort rovdjuren från den svenska faunan. Min åsikt är dessutom att jakten i Sverige är en ren hobby och inget man måste utöva för att överleva. Mig veterligen är det ingen annan hobbyverksamhet i Sverige som ställer krav på att vissa konkurrenter ska elimineras.

Roslagsmormor

Gå till arkivet