Kammarrätten avslår inhibition av vargjakten

2020-12-30 |

Vild varg fotograferad från gömsle i Finland. Foto: Günter Lenhardt

Svenska Rovdjursföreningen har överklagat licensjakten på varg till förvaltningsrätten och nu senast till kammarrätten. För att jakt ska vara tillåtet enligt EU:s art- och habitatdirektiv krävs att jakten ska ha en positiv nettoeffekt på dess bevarandestatus. Så är inte fallet idag. Det går inte heller att påstå att vargpopulationen i Sverige har en gynnsam bevarandestatus eftersom målet med en invandrad varg vart femte år inte är uppnått. Idag fick vi besked om att kammarrätten avslår vår yrkan på inhibition av vargjakten. Däremot kan det fortfarande bli prövning i rätten.

Vi anser att den skandinaviska vargpopulationen är för liten och för inavlad för att tåla någon licensjakt överhuvudtaget. Vi menar även att det inte går att hävda att populationen uppnått gynnsam bevarandestatus eftersom målet med en invandrad varg som parar sig med vår population inte är uppnått på ett effektivt sätt då dessa vargar försvinner fort. Med gynnsam bevarandestatus avses summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer inom dess naturliga utbredningsområde. I de beräkningar som Naturvårdsverket beställt för att uppskatta effekterna av jakt nämns ingenting om den genetiska variationen bland i den skandinaviska vargpopulationen (Andrén, Sand & Liberg 2020).

Vägledande domslut behövs
Kammarrätten i Sundsvall upphävde nyligen ett beslut om skyddsjakt i Östergötland (dom den 5 oktober 2020 i mål nr 1614-20 och 1671-20). I målet uppkom frågor om hur EU-domstolens avgörande mål i Tapiola (C 674/17) påverkat förutsättningarna för skyddsjakt och vilka krav som ställs på myndigheters beslut. Vi menar att det finns ett motsvarande behov av ett vägledande beslut som gäller det som Sverige valt att kalla licensjakt, då det är just denna typ av jakt som Tapiola-målet handlar om, en stamförvaltande jakt. Vad EU-domstolen anfört behöver få genomslag i den svenska tillämpningen och för det krävs ett svenskt prejudikat.

Svenska Rovdjursföreningen kommer därför att driva detta mål vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Gå till arkivet