Jijnjevaerie sameby håller på att kollapsa under rovdjurstrycket

2011-04-08 |

Jijnjevaerie sameby i Hotagen håller på att kollapsa. Det finns inte längre några renskötarfamiljer i samebyn som kan leva på enbart rennäringen.
Svenska Samernas Riksförbund, SSR, och Jijnjevaerie sameby presenterade på torsdagen en gemensam rapport som är ett rop på hjälp.

Rapporten överlämnades tillsammans med en begäran om inrättande av en kriskommission till landsbygdsdepartementet.
– Den svenska rennäringen har under de senaste åren utsatts för accelererande negativa effekter på grund av den relativt stora tillväxten av rovdjur inom renskötselområdet, säger Anders Blom, förbundsdirektör vid SSR, och fortsätter:
– Situationen har nu nått sådan omfattning att rennäringens framtid allvarligt äventyras.

Relaterade länkar

Gå till arkivet