Järven breder ut sig i Sverige

2011-04-10 |

Järven är det rovdjur i Sverige som det kanske talas minst om. Nu håller järven på att sprida sig. Järvstammen har fördubblats de senaste tio åren och järven finns numera inte bara i fjällkedjan i Norrlandslänen.

Tidigare har ju traditionella fästen varit Norrbotten, Västerbotten och delar av Jämtland men nu har den ökat ner i skogslandet i Västerbotten och Jämtland men man ser också ett ökat antal i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland utanför renskötselområdet där det varit sparsamt med järv tidigare, säger Jens Persson som är forskningsledare för det svenska järvprojektet vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Relaterade länkar

Gå till arkivet