Jämtland söker pengar för att kunna samla björnspillning för att minska björnstammen

2012-12-20 |

Björn i skogen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/Johan Nyqvist

Länsstyrelsen i Jämtlands län ansöker tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrlands län om pengar från Naturvårdsverket till en björnspillningsinventering som ska genomföras hösten 2013.

Björnspillningsinventeringen är ett viktigt underlag för arbetet med björnstammen.
Den första och enda inventeringen i Jämtlands län genomfördes 2006.
Under förutsättning att intresset att hjälpa till är stort, kan spillningsinventeringen leda till att vi med mycket stor säkerhet kommer att kunna beräkna björnstammens storlek, utbredning och könsfördelning.
För att få ett så bra inventeringsresultat som möjligt krävs en mycket stor mängd insamlade prover.
För inventeringsresultatet är det därför helt avgörande för Länsstyrelsen att skapa ett mycket bra samarbete med jägarorganisationer, samebyar, naturvårdsorganisationer och allmänheten.
Resultatet beräknas vara klart under hösten 2014.

Fakta

  • I Jämtlands län är målet för björnförvaltningen att minska björnstammen till 650 individer – plus/minus 150 individer – år 2015.
  • År 2008 beräknade Skandinaviska Björnprojektet att björnstammen i länet var 1009 björnar, (mellan 878 och 1151 individer).
  • Avskjutningen har under de senaste åren varit relativt hög i syfte att nå förvaltningsmålet men i dag råder en utbredd osäkerhet om hur stor björnstammen är i länet.

Gå till arkivet