Jaktstoppet välkomnas men långsiktig lösning efterlyses

2014-01-16 |

Rovdjursföreningen välkomnar att den beslutade vargjakten för 2014 kommer att prövas av Förvaltningsrätten. Samtidigt beklagar vi att vi ser oss nödsakade att överklaga än en gång, men det är ett led i en konflikt som började redan 2010 mellan naturvårdsorganisationerna och regeringen om när vargjakt i större skala verkligen är lämplig och lagenlig.

Nyligen har riksdagen, på förslag av regeringen beslutat om en nivå för vargstammen på 270 individer som vi menar helt saknar vetenskaplig förankring. Vargstammen är fortfarande att betrakta som liten och problemen med isolering och inavel är fortfarande inte lösta. 

Istället för den pågående katt- och råttaleken med att ständigt hitta på nya skäl för vargjakt, samt besluta om artificiellt låga siffror för antalet vargar skulle Rovdjursföreningen välkomna en vargförvaltning som även naturvårdsorganisationerna skulle kunna betrakta som långsiktigt hållbar. Men regeringen har tyvärr inte velat lyssna på det örat. 

Rovdjursföreningen motsätter sig inte skyddsjakt på varg vilket är det mest effektiva instrumentet för att ta bort vargar som gör oproportionerlig skada. Det är mer ändamålsenligt än att skjuta vargar som inte utmärkt sig särskilt i skadehänseende.

Rovdjursföreningen har överklagat skyddsjakt på varg vid ett tillfälle och det gällde den så kallade Junseletiken som Naturvårdsverket gav jakttillstånd på två gånger i rad inom kort tid under förra året (2013). Bägge besluten underkändes av Förvaltningsrätten. Naturvårdsverket har överklagat det sista beslutet som nu prövas i Kammarrätten.

Ann Dahlerus generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen

Gå till arkivet