Jaktstoppet på vargtiken i Junsele överklagas

2013-02-27 |

Vargtiken har jagats sedan vårvintern 2011

Vilhelmina södra sameby överklagar förvaltningsrättens beslut om att tillfälligt stoppa skyddsjakten på Junselevargen.
Samebyn får stöd av Svenska Samernas Riksförbund att domstolens beslut är fel och att begäran om inhibition borde avslagits.

Ä Vi förväntar oss ett snabbt agerande från domstolen i likhet med det beslut som igår fattades av domstolen avseende begäran om inhibition, säger Jenny Wik Karlsson till SVT Västerbottennytt.
I överklagandet står bland annat: "Det skyddsjaktbeslut som nu stoppats tillfälligt av domstolen innebär att samebyn fortsättningsvis kommer att förorsakas ytterligare skador vilket inte kan anses som acceptabelt eller förenligt med de internationella åtaganden Sverige har gentemot samerna som urfolk".

Danmark har fått sin andra invandrarvarg från Tyskland. Och redan har det kommit klara regler vad som ska gälla.

Ole Markussen, kontorchef i Naturstyrelsen, mener att der ikke er meget at være i tvivl om. Ulven er ifølge EU's habitatdirektiv et fredet dyr, som ikke må skydes.
"Rammerne er på plads forstået på den måde, at ulven ikke er omfattet af jagt og desuden fredet. Og derfor kan man ikke skyde en ulv," siger han.

När det gäller ersättning för skador orsakade av vargen säger han: "Vildtet er sit eget, og der eksisterer ikke en speciel erstatningsordning i Danmark for skader, der er forårsaget af vildt. Det gælder som udgangspunkt også for ulven."


Finsk-ryskan har jagats runt i Sverige sedan mars 2011.

Läs hennes historia i nedan länk

Dokument för nedladdning

Finskryskans historia.pdf

Gå till arkivet