Jakt skapar knappast livskraftig vargstam

2010-01-11 |

Miljöminister Andreas Carlgren tycks (den 7 januari) mena att målet om en långsiktigt uthållig vargstam uppnås bäst genom att först skjuta bort över 10 procent av den hotade lilla stammen på drygt 200 djur, därefter rädda den genom hypotetiska planer på inplantering av nya vargar som ingen vet vad de kommer att resultera i – eller när.

Trots att det finns tecken på inavelsskador i vargstammen innebär det inte att svenska vargar i allmänhet är sjuka och bör skjutas bort. Det finns heller inga möjligheter att urskilja det fåtal djur som eventuellt skulle ha några genetiska defekter. Jakten skedde slumpmässigt utan urskiljning och fullt friska djur har skjutits.

Nyligen har två invandrade vargar kommit på egna ben till Skandinavien och fått två kullar vardera. Deras valpar är särskilt betydelsefulla genetiskt, men skyddades inte under jakten, vilket förefaller motverka regeringens genetiska satsning.

Vari ligger logiken att först riskera att skjuta befintliga vargar med friska gener för att sedan rädda situationen genom att plantera in vargar? Att vargstammen lider av inavel är naturligtvis oacceptabelt. Men det är en följd av att rovdjurspolitiken i princip förbjuder vargetableringar i hela det väldiga och glesbefolkade renskötselområdet som ligger som en effektiv barriär mellan finska och svenska vargar och hindrar det naturliga genflöde som är nödvändigt för att undvika den inavel vi ser idag.

Och denna – själva grundorsaken till inaveln – tycks Carlgren inte vara benägen att åtgärda. Vargetableringar är fortsatt bannlysa i renskötselområdet. Istället ska vargar flyttas och importeras förbi hela den norra halvan av Sverige som fortsatt förblir vargtomt.

Carlgren erkänner indirekt att årets jakt var experimentell och siar redan om lärdomar inför nästa års vargjakt. Men den granskning av jakten vi kommer att begära av EG-domstolen hoppas vi resulterar i att det inte blir någon mer vargjakt förrän vi verkligen uppnått, det av miljöministern emotsedda, målet om en långsiktigt livskraftig vargstam. Och dit är vägen ännu lång och krokig.

ANN DAHLERUS
generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i SvD Brännpunkt 100111

Dokument för nedladdning

100111 SvD Jakt skapar ej livskraftig vargstam.pdf

Gå till arkivet