Jägarkraven tillgodosågs när vinterns lodjursjakt i Mellansverige fördelades

2012-12-13 |

Foto Hans Ring. Licensjakten på 40 lodjur fördelade i Mellansverige.

40 lodjur får jagas på licens i vinter Mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Det beslutade Samrådsgruppen för de åtta län som ingår i området då den träffades på torsdagen i Stockholm. Rådet fördelade samtliga 40 djur som Naturvårdsverket tilldelat området för årets licensjakt inklusive eventuell skyddsjakt. Två djur hade öronmärkts för eventuell skyddsjakt senare under året.

I beredningsgruppen hade man föreslagit att två lodjur skulle fråntas licensjakten och finnas till hands om det senare under året dök upp någon situation i hela området som kunde kräva en skyddsjakt.
Vid torsdagens möte resonerade man som så att det troligen inte kommer att skjutas 40 djur på licensen och de oskjutna kan man då använda för eventuella skyddsjaktsbehov.
Det som händer om man ändå skjuter alla 40 är att Naturvårdsverket får frågan på sitt bord. Med detta tänkesätt finns det ingen trovärdighet i den regionala förvaltningen. Länen tar inte sitt ansvar. Man får lätt uppfattningen att det mer handlar om förhandling om jakttillfällen än ekologiska förutsättningar för en jakt.

Av de två djur som nu gick in i licensjakten gick ett vardera till Värmland och Uppsala län.
Värmland hade fått fem djur av beredningsgruppen men jägarmajoriteten i länets Viltförvaltningsdelegation var inte nöjd med detta och vill ha minst lika många som i vid årets jakt i mars. Då hade man sju lodjur på licensen. Nu blev det sex.
Uppsalas jägare gick ut tidigt i höstas och begärde 28 djur på vinterns licens, beredningsgruppen gav dem nio som nu höjdes av Samrådsgruppen till tio.

Så här fördelar sig årets licens: Stockholms län 2, Uppsala 10, Västra Götaland 4, Värmland 6, Örebro 6, Västmanland 2, Dalarna 4 och Gävleborgs län 6.

Dokument för nedladdning

Varför jaga lodjur.pdf

Gå till arkivet