Jägare måste utbilda sig och anpassa sitt beteende i skog och mark till rovdjursförekomst

2007-10-22 |

Går jag ut på isen kan jag få smaklig röding eller iskallt dopp, jag tar en kalkylerad risk. Det gör jag också när jag går ut i offentliga rummet – våldet eller trafiken kan drabba mig.

Helst går jag ut i skogen, men då med rätt utrustning och kunskap. Största glädjen är att få se ett djur, ofarligt med rätt uppträdande.

Tre människor har nyligen råkat illa ut vid möte med björn, varav en med mycket tragisk utgång. Olyckor kräver ”haveriutredning”, så även otursamma björnmöten.

Bristande kunskap är sannolikt den största orsaken.
Skadeskjutna björnar, bärhungriga eller nyuppväckta ur idet, och lösspringande hundar är en farlig kombination – rädd hund tar med björnen tillbaka till husse.
Hoten mot vår lilla vargstam är illegal jakt (170–225 rovdjur 2006, BRÅ-rapporten), inavel och löshundsjakt, bedriven i vargrevir av cirka 18 000 jägare.

Varg skall inte ”straffas”, skjutas för att den försvarar revir mot inträngande jakthundar, vilket är helt normalt och inte ”avvikande”. Vi har nu kommit till vägs ände – vill vi ha en livskraftig vargstam måste jakthundar göras ”vargrena”, skyddas med pingla och skyddsväst, och jaktterräng avpatrulleras eller så får man avstå från löshundsjakt i vargrevir.

Att släppa hund i naturen innebär alltid risker, vilket hundägaren bär ansvar för. Årets björnjakt inleddes med att ett drygt tiotal björnar skadesköts. Det är en seglivad myt att varg är farlig, men det är inte en myt, att skadeskjutna björnar kan vara livsfarliga.

Jägarförbundens absolut viktigaste uppgifter torde nu vara:
* Öka medlemmarnas kunskaper om rovdjur.
* Säkerställa vapenhantering och skjutskicklighet.
* Kraftfullt ingripa mot illegal jakt.
Tisdag morgon 16 oktober framträdde jägaren Göran Ryman i TV och berättade om den björn, som rev honom 2001. Heder åt denne jägare! Han uttalade respekt och förståelse för det djur, som kunde ha blivit hans baneman. Han är en god representant för seriösa jägare!

Kristian Bernstone

Publicerad i GT Expressen 2007-10-22

Gå till arkivet